keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Sijoitusstrategia


Sijoitusstrategian tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Strategia antaa sijoitustoiminnalle tietyn säännönmukaisuuden ja tätä kautta sijoituspäätökset tukeutuvat aikaisemmin laadittuun suunnitelmaan. Ilman strategiaa sijoittaminen voi pahimmillaan olla sattumanvaraista poimintaa jossa tunteilla on liian suuri merkitys. Toki tämäkään tapa sijoittaa ei välttämättä ole huono, sillä onhan pörssit keskimäärin tuottaneet hyvin. Indeksin voittamisessa tämän tapainen sijoittaminen ei tule kuitenkaan onnistumaan.